UITVAARTWENSEN

Laatste wilsbeschikking

Begrafenisondernemers worden dikwijls geconfronteerd met de moeilijke situatie die voor nabestaanden kan ontstaan indien vooraf geen enkele wens mbt de uitvaart kenbaar werd gemaakt . Wanneer iemand overlijdt moeten de nabestaanden op heel korte termijn allerlei beslissingen nemen in verband met de uitvaart. Door uitvaartvoorzorgen te nemen, maakt u het uw nabestaanden makkelijker wat de keuzes betreft die zij moeten maken omdat uw wil hierover gekend is

Dit gaat echt over uw specifieke wensen zoals: Wenst u te worden begraven ? (grafkelder of gewoon graf in de aarde), wenst u een crematie? (asurne begraven, inzetten in urnekelder of columbariumpijler, asverstrooiing, thuisbewaring,…). Gaat uw voorkeur uit naar plechtigheid in de kerk of een auladienst? Katholiek of burgerlijk? Mag er een rouwmaaltijd of een koffietafel zijn? Muziekkeuze: Klassieke muziek, zangkoor, specifieke liedjes, zangeres,… Door dit vooraf te regelen, vermijdt u extra moeilijke momenten en ook eventuele discussies tussen uw nabestaanden en juist de kleine details hebben op zulke momenten vaak toch grote waarde.

Wij stellen daarom via onze website een document (opgemaakt door Funebra) tot uw beschikking, waarin u uw uitvaartwensen kenbaar kunt maken op om het even welk ogenblik. Uw nabestaanden beschikken dan na uw overlijden over alle benodigde gegevens. Een hele zorg minder. (dit kan bvb onder gesloten omslag op een bepaalde plaats worden bewaard of kan u aan een familielid overhandigen ter bewaring of aan diverse familieleden samen).

Dit document bevat tevens een afzonderlijk eerste luik bestemd voor de gemeente van uw woonplaats mbt de uitdrukkelijke wens van traditioneel begraven worden of een crematie, land en gemeente van laatste rustplaats en of u al dan niet over een uitvaartcontract beschikt. Dit zal in uw verklaring worden opgenomen met de datum en het nummer van het contract en het ondernemingsnummer (KBO). Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Niemand kan zich tegen uw wil die in dit luik werd bevestigd verzetten. U kunt de beschikking nog op elk gewenst moment wijzigen.

Op onderstaande link kan u het document 'Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart' downloaden (pdf)

http://www.fraeymanuitvaart.be/pdf/Wilsverklaring-met-betrekking-tot-mijn-uitvaart.pdf