Altijd bereikbaar

09 236 36 00

0472 53 69 72

Wij begeleiden u bij het afscheid nemen op een respectvolle en waardige manier,discreet, persoonlijk en verzorgd.

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen.

Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, legt de overheid maatregelen op voor de begrafenissector. Funebra ( De Koninklijke Federatie van Begrafenisondernemers van België ) doet volgende aanbevelingen:

Bezoek aan het uitvaartcentrum:

 • Enkel naaste familie en beste vrienden
 • Houdt uw bezoek zo kort mogelijk
 • Betuig uw medeleven bij voorkeur telefonisch of online
 • Vervang een omhelzing of handdruk door een hand op het hart of een knikje
 • Mensen ouder dan 70 of met een zwakke gezondheid brengen beter geen bezoek aan het uitvaartcentrum
 • Wijwaterkwast en rouwregisters worden niet gebruikt
 • De zegening van de overledene gebeurt met een knikje of kruisteken

Koffietafels en rouwmaaltijden

Naar analogie met de sluiting van de horeca, zijn koffietafels, rouwmaaltijden, uitvaartrecepties en -banketten verboden.

Uitvaartplechtigheden in de aula

Uitvaartplechtigheden in een aula blijven mogelijk, maar er gelden beperkte maatregelen:

 • De uitvaartplechtigheid wordt beter ingekort en enkel bijgewoond door een beperkt gezelschap. Veel mensen dicht bij elkaar is gevaarlijk voor besmetting. Daarom mogen enkel familieleden in eerste en tweede rang de afscheidsplechtigheid bijwonen, met een maximum van 30 personen.
 • Er wordt niet gecondoleerd, om persoonlijk contact te vermijden.
 • De rouwprentjes worden niet uitgedeeld, maar netjes klaargelegd. Elke aanwezige kan zelf een prentje nemen.

Begraving of asverstrooiing

 • Hand op het hart of knikje, geen omhelzingen of handdrukken
 • Knikje of kruisteken als laatste groet
 • Houdt steeds 1 meter afstand van elkaar

Liturgische samenkomsten

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie heeft de Bisschoppenconferentie van België beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen.

De beslissing geldt alvast tot vrijdag 3 april. Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen echter nog plaatsvinden in beperkte kring.